نمایندگی های مبلمان اداری تتا تدارک و تجهیز

فرآیند تدارک و تجهیز

پس از توافق اولیه در خصوص نوع و مدل همکاری با شما طراحان مجرب این شرکت با توجه به بازدیدها ، اندازه گیرها و درخواست ها و همچنین نیازهای شما اقدام به طراحی طرح اولیه خواهند نمود. پس از این مرحل، در صورت تائید طرح توسط مشتری طرح نهایی آماده و نمونه ی سه بعدی آن برای اجرا تولید خواهد شد.

در این مرحله طرح آماده شده برای کارخانه ارسال و ضمن خرید مواد اولیه و متریال مناسب برای پروژه تولید تجهیزات و مبلمان آغاز خواهد شد. در این مرحله کنترل کیفیت و بازرسی مداوم از فرایند تولید جهت کاهش خطاها و افزایش کیفیت صورت پذیرفته، محصولات پس از تولید روانه ی واحد بسته بندی خواهد شد.

پس از بارگیری و به محض رسیدن کالا به محل مشتری، طبق هماهنگی قبلی که با نماینده مشتری صورت گرفته کالا تخلیه و در صورت تائید نماینده ی مربوطه محصولات طبق طرح و نقشه های از قبل طراحی شده نصب و چیدمان درست آنها صورت خواهد گرفت.

خدمات پس از فروش

پس اتمام پروژه فایل مشتری تحویل واحد خدمات مشتریان شده و این واحد موظف است بصورت دوره ای جهت ارزیابی و رفع مشکلات احتمالی محصولات بصورت دوره ای با مشتری تماس و یا مراجعه نماید. این مرحله در دوران گارانتی بصورت هر ماه یک بار و پس از پایان دوره ی گارانتی هر 6 ماه اصورت مستمر به مدت 10 سال صورت خواد گرفت.

صندلی مبلمان اداری ارزان قیمت تتا 300x300 تدارک و تجهیز
wardobe white 150x150 تدارک و تجهیز
desk white 150x150 تدارک و تجهیز
sofa white 150x150 تدارک و تجهیز
تدارک و تجهیز مشکی تدارک و تجهیز
طراحی سایت